PHỤ KIỆN HOCO CHÍNH HÃNG

CẬP NHẬT HẰNG NGÀY

THẺ NHỚ & USB

GIÁ SỈ TÌNH TRẠNG BẢO HÀNH
THẺ NHỚ HOCO MICRO SD (CLASS 6) - 4GB
 thẻ nhớ hoco micro sd class 6 - 4gb  thẻ nhớ hoco micro sd class 6 - 4gb  thẻ nhớ hoco micro sd class 6 - 4gb
Liên hệ
click here
Còn hàng
click here
12 tháng
THẺ NHỚ HOCO MICRO SD (CALSS 10) - 8GB
thẻ nhớ hoco micro sd calss 10 - 8gb thẻ nhớ hoco micro sd calss 10 - 8gb thẻ nhớ hoco micro sd calss 10 - 8gb
Liên hệ Còn hàng 12 tháng
THẺ NHỚ HOCO MICRO SD (CLASS 10) - 16GB
thẻ nhớ hoco micro sd class 10 - 16gb thẻ nhớ hoco micro sd class 10 - 16gb
Liên hệ Còn hàng 12 tháng
THẺ NHỚ HOCO MICRO SD (CLASS 10) - 32GB
thẻ nhớ hoco micro sd class 10 - 32gb thẻ nhớ hoco micro sd class 10 - 32gb
Liên hệ Còn hàng 12 tháng
THẺ NHỚ HOCO MICRO SD (CLASS 10) - 64GB
thẻ nhớ hoco micro sd class 10 - 64gb thẻ nhớ hoco micro sd class 10 - 64gb thẻ nhớ hoco micro sd class 10 - 64gb
Liên hệ Còn hàng 12 tháng
USB 2.0 HOCO UD6 - 4GB
usb 2.0 hoco ud6 - 4gb usb 2.0 hoco ud6 - 4gb usb 2.0 hoco ud6 - 4gb
Liên hệ Còn hàng 12 tháng
USB 2.0 HOCO UD6 - 8GB
usb 2.0 hoco ud6 - 8gb usb 2.0 hoco ud6 - 8gb usb 2.0 hoco ud6 - 8gb
Liên hệ Còn hàng 12 tháng
USB 2.0 HOCO UD6 - 16GB
usb 2.0 hoco ud6 - 16gb usb 2.0 hoco ud6 - 16gb usb 2.0 hoco ud6 - 16gb
Liên hệ Còn hàng 12 tháng
USB 2.0 HOCO UD6 - 32GB
usb 2.0 hoco ud6 - 32gb usb 2.0 hoco ud6 - 32gb usb 2.0 hoco ud6 - 32gb
Liên hệ Còn hàng 12 tháng
USB 2.0 HOCO UD 6 - 64GB
usb 2.0 hoco ud 6 - 64gb usb 2.0 hoco ud 6 - 64gb usb 2.0 hoco ud 6 - 64gb
Liên hệ Còn hàng 12 tháng

CHUYÊN PHỤ KIỆN HOCO & BOROFONE

953 Hoàng Sa, Phường 11, Quận 3, TP.HCM

0909.292.696

www.hocogiasi.com

 hình vị trí cửa hàng phụ kiện hoco