PHỤ KIỆN HOCO CHÍNH HÃNG   CẬP NHẬT
HÀNG NGÀY
 
CỐC SẠC HOCO GIÁ SỈ
1000Đ
GIÁ ĐẠI LÝ LỚN BẢO HÀNH
  CỐC SẠC NHANH HOCO C12Q / 1 CỔNG QC3.0 / 18W
48 ZALO 12T
  CỐC SẠC NHANH HOCO C15 / 3 CỔNG USB / 3.0A
91 ZALO 12T
  CỐC SẠC NHANH HOCO C39 / 2.4A / 12W / 2 CỔNG ĐÈN LED
58 ZALO 12T
   CỐC SẠC NHANH HOCO C72 5V/2.1A/ 1 CỔNG RA
30 ZALO 12T
  CỐC SẠC NHANH HOCO C73 5V/2.4A/ 2 CỔNG RA
31,5 ZALO 12T
  CỐC SẠC NHANH HOCO C76 PLUS PD3.0 / 20W / QC 3.0 /TYPE C
62 ZALO 12T
   CỐC SẠC NHANH HOCO C81 - 5V / 2.1A / 1 CỔNG RA
26 ZALO 12T
  CỐC SẠC NHANH HOCO C83 GỒM 3 CỔNG 2.4A
75 ZALO 12T
  CỐC SẠC NHANH HOCO C85 PD / 20W / QC3.0 (US)
70,5 77 ZALO
  CỐC SẠC 1A HOCO UH102
20 ZALO 12T
 BỘ SẠC HOCO GIÁ BUÔN GIÁ ĐẠI LÝ LỚN BẢO HÀNH
  BỘ SẠC NHANH HOCO C12Q / 1 CỔNG QC3.0 / 18W ĐẦU MICRO
55 ZALO 12T
  BỘ SẠC NHANH HOCO C12Q / 1 CỔNG QC3.0 / 18W ĐẦU TYPE-C
58 ZALO 12T
  BỘ SẠC NHANH HOCO C72 5V/2.1A/ ĐẦU LIGHTNING DÀI 1M
39,5 ZALO 12T
  BỘ SẠC NHANH HOCO C72 5V/2.1A/ ĐẦU MICRO DÀI 1M
38 ZALO 12T
  BỘ SẠC NHANH HOCO C72Q / 1 CỔNG QC3.0 / 18W ĐẦU MICRO
47 ZALO 12T
  BỘ SẠC NHANH HOCO C72Q / 1 CỔNG QC3.0 / 18W ĐẦU TYPE-C
49 ZALO 12T
  BỘ SẠC NHANH HOCO C73 5V/2.4A  ĐẦU LIGHTNING DÀI 1M
41 ZALO 12T
  BỘ SẠC NHANH HOCO C73 5V/2.4A  ĐẦU MICRO DÀI 1M
39,5 ZALO 12T
  BỘ SẠC NHANH HOCO C73 5V/2.4A  ĐẦU TYPE C DÀI 1M
41 ZALO 12T
  BỘ SẠC NHANH HOCO C80A TYPE-C RA LIGHTNING PD 3.1A / 20W / QC 3.0 (EU)
101 ZALO 12T
  BỘ SẠC NHANH HOCO C80A TYPE-C RA TYPE-C / PD 3.1A / 20W / QC 3.0 (EU)
87 ZALO 12T
  BỘ SẠC NHANH HOCO C81 - 5V / 2.1A  ĐẦU LIGHTNING DÀI 1M
33 ZALO 12T
  BỘ SẠC NHANH HOCO C81 - 5V / 2.1A  ĐẦU MICRO DÀI 1M
30 ZALO 12T
  BỘ SẠC NHANH HK2 3.4A / ĐẦU MICRO
46 ZALO 12T
 DÂY SẠC HOCO GIÁ BUÔN GIÁ ĐẠI LÝ LỚN BẢO HÀNH
  DÂY SẠC NHANH HOCO X14 TIMES SPEED ĐẦU LIGHTNING DÀI 1M 
22,5 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO X14 TIMES SPEED ĐẦU LIGHTNING DÀI 2M
28 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO X14 TIMES SPEED ĐẦU MICRO DÀI 1M
20 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO X14 TIMES SPEED ĐẦU MICRO DÀI 2M
25 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO X14 TIMES SPEED ĐẦU TYPE C DÀI 1M
22,5 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO X14 TIMES SPEED ĐẦU TYPE C DÀI 2M
28 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO X21 PLUS SILICONE 2.4A ĐẦU LIGHTNING DÀI 1M
41 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO X21 PLUS SILICONE 2.4A ĐẦU MICRO DÀI 1M
38,5 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO X21 PLUS SILICONE 3A ĐẦU TYPE-C DÀI 1M
41 ZALO 12T
  DÂY SẠC 3 ĐẦU HOCO X26 LIGHTNING/MICRO/TYPE C
41,5 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO X26 XPRESS ĐẦU LIGHTNING DÀI 1M
22,5 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO X26 XPRESS ĐẦU MICRO DÀI 1M
19,5 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO X26 XPRESS ĐẦU TYPE C DÀI 1M
22,5 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO X35 DÒNG 2.4A ĐẦU LIGHTNING DÀI 25CM
hoco x35 premium charging data cable for lightning packageshoco x35 premium charging data cable for lightning colorshoco x35 premium charging data cable for lightning interior black
20,5 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO X35 DÒNG 2.4A ĐẦU MICRO DÀI 25CM
hoco x35 premium charging data cable for micro usb packageshoco x35 premium charging data cable for micro usb charging goldhoco x35 premium charging data cable for micro usb charging black
18 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO X35 DÒNG 2.4A ĐẦU TYPE-C DÀI 25CM
20,5 ZALO 12T
  DÂY SẠC HOCO X37 ĐẦU LIGHTNING DÀI 1M
hoco x37 cool power charging data cable for lightning package front backhoco x37 cool power charging data cable for lightning overviewhoco x37 cool power charging data cable for lightning wire
15,5 ZALO 12T
  DÂY SẠC HOCO X37 ĐẦU MICRO DÀI 1M
hoco x37 cool power charging data cable for micro usb package front backhoco x37 cool power charging data cable for micro usb overviewhoco x37 cool power charging data cable for micro usb joints
12,5 ZALO 12T
   DÂY SẠC HOCO X37 ĐẦU TYPE C DÀI 1M
15,5 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO X38 ĐẦU LIGHTNING DÀI 1M
hoco x38 cool charging data cable for lightning packageshoco x38 cool charging data cable for lightning colorshoco x38 cool charging data cable for lightning charge
22 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO X38 ĐẦU MICRO DÀI 1M
hoco x38 cool charging data cable for micro usb packageshoco x38 cool charging data cable for micro usb interiorhoco x38 cool charging data cable for micro usb bending
19 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO X38 ĐẦU TYPE C DÀI 1M
22 ZALO 12T
DÂY SẠC NHANH HOCO X45 LIGHTNING 1M
32 ZALO 12T
DÂY SẠC NHANH X45 MICRO 1M
29 ZALO 12T
DÂY SẠC NHANH HOCO X45 TYPE-C 1M
32 ZALO 12T
DÂY SẠC NHANH HOCO X45 TYPE-C TO TYPE-C/ 1M
38 ZALO 12T
DÂY SẠC NHANH HOCO X50 LIGHTNING 1M
22,5 ZALO 12T
DÂY SẠC NHANH HOCO X50 MICRO 1M
19,5 ZALO 12T
DÂY SẠC NHANH HOCO X50 TYPE-C 1M
22,5 ZALO 12T
DÂY SẠC NHANH HOCO X50 TYPE-C TO TYPE-C 1M
55 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO X55 PD20W TYPE C SANG LIGHTNING 1M
39 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO X56 DÒNG 3.0A PD20W TYPE C SANG LIGHTNING 1M
48 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO U11 DÒNG 2.4A ĐẦU LIGHTNING TỰ NGẮT ĐIỆN KHI SẠC ĐẦY PIN DÀI 1M
60 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO U48 DÒNG 2.4A ĐẦU LIGHTNING DÀI 1.2M
37 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO U48 DÒNG 2.4A ĐẦU MICRO DÀI 1.2M
35 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO U48 DÒNG 2.4A ĐẦU TYPE-C DÀI 1.2M
37 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO U55 DÒNG 2.4A ĐẦU LIGHTNING DÀI 1.2M
hoco u55 outstanding charging data cable for lightning packagehoco u55 outstanding charging data cable for lightning colorshoco u55 outstanding charging data cable for lightning charger
30 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO U55 DÒNG 2.4A ĐẦU MICRO DÀI 1.2M
hoco u55 outstanding charging data cable for micro usb packagehoco u55 outstanding charging data cable for micro usb phonehoco u55 outstanding charging data cable for micro usb flexible
27 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO U55 DÒNG 2.4A ĐẦU TYPE C DÀI 1.2M
hoco u55 outstanding charging data cable for type c packagehoco u55 outstanding charging data cable for type c overviewhoco u55 outstanding charging data cable for type c joints
30 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO U70 DÒNG 2.4A ĐẦU LIGHTNING DÀI 1.2M
47 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO U70 DÒNG 2.4A ĐẦU MICRO DÀI 1.2M
44 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO U70 DÒNG 2.4A ĐẦU TYPE-C DÀI 1.2M
47 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO U79 TỰ NGẮT ĐẦU LIGHTNING DÀI 1,2M
49 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO U79 TỰ NGẮT ĐẦU MICRO DÀI 1,2M
46 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO U79 TỰ NGẮT ĐẦU TYPE C DÀI 1,2M
49 ZALO 12T
  DÂY SẠC HOCO U85 ĐẦU TYPE C
49 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO U95 PD 20W TYPE-C RA LIGHTNING DÀI 1.2M
58 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH HOCO U95 / 60W TYPE-C RA TYPE-C DÀI 1.2M
58 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH 2 IN 1 HOCO U95 PD 20W USB/TYPE-C RA LIGHTNING DÀI 1.2M
58 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH 2 IN 1 HOCO U95 PD 20W TYPE-C RA TYPE C/LIGHTNING DÀI 1.2M
58 ZALO 12T
  CÁP CHUYỂN TYPE C RA HDMI HOCO UA13
203 ZALO 12T
  CÁP CHUYỂN LIGHTNING RA HDMI HOCO UA14
203 ZALO 12T
  DÂY SẠC NHANH UPL12 PLUS ĐẦU LIGHTNING DÀI 1,2M
47 ZALO 12T
 JACK CHUYỂN HOCO GIÁ BUÔN GIÁ ĐẠI LÝ LỚN BẢO HÀNH
  JACK CHUYỂN HOCO LS20 GỒM 2 JACK LIGHTNING
44 42 12T
  JACK CHUYỂN HOCO LS21 GỒM 1 JACK LIGHTNING VÀ 1 JACK 3.5MM
102 96 12T
  JACK CHUYỂN HOCO LS24 GỒM 2 JACK LIGHTNING
47,5 45 12T
  JACK CHUYỂN HOCO LS28 GỒM 2 JACK LIGHTNING DÀI 22CM
62,5 59,5 12T
  JACK CHUYỂN HOCO LS29 GỒM 2 JACK LIGHTNING
40 38 12T
  CÁP CHUYỂN TAI NGHE HOCO LS30 TYPE C SANG JACK 3.5MM
41,5 39 12T
  JACK CHUYỂN HOCO LS31 GỒM 2 JACK LIGHTNING
41 39 12T
  ĐẾ SẠC NHANH KHÔNG DÂY HOCO CW23 (2 IN 1) 
212 199 12T
  ĐẾ SẠC NHANH KHÔNG DÂY 15W - HOCO CW26
127 121 12T
  ĐẾ SẠC NHANH KHÔNG DÂY 15W - HOCO CW28
222 208 12T
  ĐẾ SẠC NHANH KHÔNG DÂY 15W - HOCO CW29
205 192 12T
  ĐẾ SẠC NHANH KHÔNG DÂY HÍT NAM CHÂM 15W - HOCO CW30
184 173 12T
  ĐẾ SẠC NHANH KHÔNG DÂY HOCO S5 RICH POWER
248 237 12T
  BỘ SẠC KHÔNG DÂY HOCO LUCKY S9 5000MAH
245 236 12T
  CỐC SẠC XE HƠI Z1 / 2 CỔNG 2.1A
35,5 33,5 12T
  CỐC SẠC XE HƠI HOCO Z13
114 108 12T
  CỐC SẠC XE HƠI Z26 / 2 CỔNG 2.4A
51,5 49 12T
  CỐC SẠC XE HƠI HOCO Z28
95 90 12T
  CỐC SẠC XE HƠI Z29 / 2 CỔNG 2.4A CÓ ĐÈN LED HIỂN THỊ
56,5 54 12T
  CỐC SẠC XE HƠI HOCO Z34 / 2 CỔNG 3.1A
67 64 12T
  CỐC SẠC XE HƠI Z36 / 2 CỔNG 2.4A
32 30 12T
  CỐC SẠC XE HƠI Z39 / 2 CỔNG 18W / QC 3.0
52,5 50 12T
  CỐC SẠC XE HƠI Z40 / 2 CỔNG 2.4A
36,5 34,5 12T
CỐC SẠC XE HƠI Z42 PD 20W / QC 3.0
84 79,5 12T
  CỐC SẠC XE HƠI HOCO UC206 GỒM 2 CỔNG
76 72 12T
TAI NGHE HOCO GIÁ BUÔN GIÁ ĐẠI LÝ LỚN BẢO HÀNH
  TAI DÂY HOCO M1 ORIGINAL

 
35

33,5

 
12T
  TAI DÂY HOCO M1 PRO CHÂN 3.5MM
36,5 34,5 12T
  TAI DÂY HOCO M1 PRO CHÂN LIGHTNING KẾT NỐI BLUETOOTH
76,5 72,5 12T
  TAI DÂY HOCO M26 CAO CẤP
58 55 12T
  TAI DÂY HOCO M34 HONOR
20,5 19 12T
  TAI DÂY HOCO M37 PLEASANT
30 28 12T
  TAI DÂY HOCO M39 RHYME
38,5 36,5 12T
  TAI DÂY HOCO M40
25,5 24 12T
  TAI DÂY HOCO M42 ICE RHYME 
51,5 48,5 12T
  TAI DÂY HOCO M44 MAGIC SOUND 
49 46,5 12T
  TAI DÂY HOCO M45 PROMENATE 
147 140 12T
  TAI DÂY HOCO M51 PROPER SOUND
40 38 12T
  TAI DÂY HOCO M55 PURE MUSIC
hoco m55 memory sound wire control earphones with mic packagehoco m55 memory sound wire control earphones with mic universalhoco m55 memory sound wire control earphones with mic cable
29 27,5 12T
  TAI DÂY HOCO M53 EXQUISITE 
36,5 35 12T
  TAI DÂY HOCO M59 MAGNIFICENT 
43 41 12T
  TAI DÂY HOCO M60 PERFECT SOUND 
21 19,5 12T
   TAI DÂY HOCO M64 MELODIOUS
35 33 12T
  TAI DÂY HOCO M70 GRACEFUL 
28,5 27 12T
  TAI DÂY HOCO M71 INSPIRNG 
35,5 33,5 12T
  TAI DÂY HOCO M72 ADMIRE 
30 28,5 12T
  TAI DÂY HOCO M75 BELLE 
37 35 12T
  TAI DÂY HOCO M76 DYNAMIC FASHION
24 22,5 12T
  TAI DÂY HOCO M78 EL PLACER PURE MUSIC
25 23,5 12T
  TAI DÂY HOCO M79 NICE SOUND
29,5 27,5 12T
  TAI DÂY HOCO M81 IMPERCEPTIBLE
45,5 43 12T
  TAI DÂY HOCO M82 LA MUSIQUE
23,5 21,5 12T
 TAI BLUETOOTH HOCO GIÁ BUÔN GIÁ ĐẠI LÝ LỚN BẢO HÀNH
  TAI BLUETOOTH HOCO ES29 SPORT
155 146,5 12T
  TAI TWS AIRPODS HOCO ES36 POP UP
355 332 12T
  TAI TWS AIRPODS HOCO ES39 POP UP
250 23X 12T
  TAI TWS AIRPODS HOCO ES46 POP UP
212 19X 12T
  TAI TWS AIRPODS HOCO ES48 POP UP
258 24X 12T
  TAI TWS HOCO ES34 TỰ ĐỘNG KẾT NỐI (KO POP UP)
262 242 12T
  TAI TWS HOCO ES43 TỰ ĐỘNG KẾT NỐI (KO POP UP)
241 225 12T
  TAI TWS HOCO ES54 TỰ ĐỘNG KẾT NỐI (KO POP UP)
221 20X 12T
  TAI BLUETOOTH HOCO ES51 THỂ THAO
98 93 12T
  TAI TWS AIRPODS HOCO ES52
217 206 12T
  TAI BLUETOOTH HOCO ES53 THỂ THAO
115 108 12T
  TAI KO DÂY BLUETOOTH HOCO E1 
86 82 12T
TAI KO DÂY BLUETOOTH HOCO E17 IRON MAN CAO CẤP
136 129 12T
  TAI KO DÂY BLUETOOTH HOCO E26 PLUS CAO CẤP 
hoco e26 plus encourage wireless headset packageshoco e26 plus encourage wireless headset interiorhoco e26 plus encourage wireless headset man
123 116 12T
  TAI KO DÂY BLUETOOTH HOCO E29 SPLENDOUR 
88 83,5 12T
   TAI KO DÂY BLUETOOTH HOCO E31 GRACEFUL
96 91,5 12T
  TAI KO DÂY BLUETOOTH HOCO E36
66,5 63 12T
  TAI KO DÂY BLUETOOTH HOCO E37
hoco e37 gratified business wireless headset packagehoco e37 gratified business wireless headset connectionhoco e37 gratified business wireless headset hands free
119 112 12T
  CỐC SẠC XE HƠI HOCO E41 ĐA NĂNG
132 126 12T
  CỐC SẠC XE HƠI HOCO E45 KÈM BỘ PHÁT FM
149 142 12T
   TAI BLUETOOTH KÈM CỐC SẠC XE HƠI HOCO E47
199 189 12T
  TAI BLUETOOTH HOCO E49 YOUNG
109 103 12T
  TAI BLUETOOTH HOCO E52 
119 110 12T
  TAI BLUETOOTH HOCO E55
160 152 12T
  TAI BLUETOOTH HOCO E57 ESSENTIAL
91 86 12T
  TAI BLUETOOTH HOCO S7 DELIGHT
163 154 12T
  TAI BLUETOOTH HOCO S15 NOBLE
133 125 12T
HEADPHONE HOCO GIÁ BUÔN GIÁ ĐẠI LÝ LỚN BẢO HÀNH
  TAI DÂY HEADPHONE HOCO W5 MANNO
91 86 12T
  TAI DÂY HEADPHONE HOCO W21 GRACEFUL CHARM
89 84 12T
  TAI KO DÂY HEADPHONE BLUETOOTH HOCO W23 BRILLIANT
200 188 12T
   TAI HEADPHONE KÈM TAI NGHE DÂY HOCO W24 ENLIGHTEN 
96 91 12T
  TAI KO DÂY HEADPHONE BLUETOOTH HOCO W25 PROMISE
hoco w25 promise wireless headphones packageshoco w25 promise wireless headphones womenhoco w25 promise wireless headphones card slot
141 133 12T
  TAI KO DÂY HEADPHONE BLUETOOTH HOCO W27 CAT EAR 
245 230 12T
  TAI KO DÂY HEADPHONE BLUETOOTH HOCO W28 JOURNEY 
205 194 12T
  TAI KO DÂY HEADPHONE BLUETOOTH HOCO W29 
152 145 12T
  TAI KO DÂY HEADPHONE BLUETOOTH HOCO W30
174 166 12T
  TAI DÂY HEADPHONE HOCO W100 GAMER ĐÈN LED 5 MÀU
192 180 12T
  TAI DÂY HEADPHONE HOCO W101 STREAMER ĐÈN LED ĐỔI MẦU
200 188 12T
  TAI DÂY HEADPHONE HOCO W102 COOL TOUR GAMING
207 195 12T
  TAI DÂY HEADPHONE HOCO W103 COOL TOUR GAMING
121 114 12T
PIN DỰ PHÒNG HOCO GIÁ BUÔN GIÁ ĐẠI LÝ LỚN BẢO HÀNH
  PIN DỰ PHÒNG CAO CẤP HOCO S16 (10000MAH) SẠC NHANH PD / QC3.0
369 339 12T
   PIN DỰ PHÒNG CAO CẤP HOCO S29 (10000MAH) KÈM DÂY SẠC LIGHTNING
211 201 12T
  PIN DỰ PHÒNG CAO CẤP HOCO Q1 (10000MAH) SẠC SIÊU NHANH PD20W / QC3.0
- CỔNG VÀO: TYPE C 20W (PD)
- CỔNG RA: USB 22,5W ; TYPE C 20W (PD)
255 240 12T
  PIN DỰ PHÒNG CAO CẤP HOCO Q1A (20000MAH) SẠC SIÊU NHANH PD20W / QC3.0
- CỔNG VÀO: TYPE C 20W (PD)
- CỔNG RA: USB 22,5W ; TYPE C: 20W (PD)
380 354 12T
  PIN DỰ PHÒNG CAO CẤP HOCO Q2 (10000MAH) SẠC SIÊU NHANH PD20W / QC3.0
- CỔNG VÀO: MICRO-USB , TYPE C - 18W
- CỔNG RA: USB: 22,5W / TYPE C: 20W (PD)

216 203 12T
  PIN DỰ PHÒNG CAO CẤP HOCO Q2A (20000MAH) SẠC SIÊU NHANH PD20W / QC3.0
- CỔNG VÀO: MICRO-USB , TYPE C - 18W
- CỔNG RA: USB: 22,5W / TYPE C: 20W (PD)

322 302 12T
  PIN DỰ PHÒNG CAO CẤP HOCO Q3 (10000MAH) SẠC SIÊU NHANH PD20W / QC3.0
- CỔNG VÀO: TYPE C 18W
- CỔNG RA: USB 18W , TYPE C 9V/2.22A (PD) 20W
180 169 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO B20 MIGE / 10000MAH / 2 CỔNG 
151 145 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO B35D / 5000MAH / 2 CỔNG
hoco b35d entourage mobile power bank 5000 mah packagehoco b35d entourage mobile power bank 5000 mah colorshoco b35d entourage mobile power bank 5000 mah phone
88 83 12T
  PIN DỰ PHÒNG VỎ CARBON HOCO B37 / 5000MAH / 2 CỔNG RA
90 85 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J41 / 10000MAH 2 CÔNG RA
hoco j41 treasure mobile power bank 10000mah package blackhoco j41 treasure mobile power bank 10000mah colorshoco j41 treasure mobile power bank 10000mah interior black
177 168 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J42 / 10000MAH 2 CỔNG RA
hoco j42 high power mobile power bank 10000mah packageshoco j42 high power mobile power bank 10000mah three colorshoco j42 high power mobile power bank 10000mah interior
180 170 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J42A / 20000MAH 4 CỔNG RA
241 227 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J44 / 10000MAH CỔNG RA SẠC NHANH QC3.0
hoco j44 pd qc30 mobile power bank 10000mah packageshoco j44 pd qc30 mobile power bank 10000mah colorshoco j44 pd qc30 mobile power bank 10000mah interior
196 186 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J45 / 10000MAH 2 CỔNG RA
162 154 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J46 / 10000MAH 2 CỔNG RA
14
187 176 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J46A / 20000MAH 4 CỔNG RA
257 242 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J48 / 10000MAH 2 CỔNG RA
114 108 12T
   PIN DỰ PHÒNG HOCO J49 / 10000MAH / PD+QC 3.0 / 2 CỔNG RA
214 203 12T
   PIN DỰ PHÒNG KHÔNG DÂY HOCO J50 / 10000MAH
167 158 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J51 / 10000MAH 2 CỔNG RA
229 215 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J52 / 10000MAH 2 CỔNG RA
121 114 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J52A / 20000MAH 2 CỔNG RA 
195 184 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J53 / 10000MAH 2 CỔNG RA
136 129 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J53A / 20000MAH 2 CỔNG RA 
212 200 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J55 / 10000MAH 2 CỔNG RA
120 114 12T
  PIN DỰ PHÒNG KIÊM SẠC KHÔNG 4 IN 1 HOCO J56 / 10000MAH 2 CỔNG RA
230 218 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J59 / 10000MAH 2 CỔNG RA 
130 123 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J59A / 20000MAH 2 CỔNG RA
203 191 12T
   PIN DỰ PHÒNG KIÊM ĐÈN ĐỌC SÁCH J62A / 10000MAH 2 CỔNG RA
189 179 12T
   PIN DỰ PHÒNG KIÊM ĐÈN ĐỌC SÁCH J62 / 30000MAH 3 CỔNG RA
319 301 12T
  PIN DỰ PHÒNG KHÔNG DÂY HOCO J63 / 10000MAH PD 18W / QC 3.0 
234 220 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J64 / 10000MAH / 2 CỔNG 
137 130 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J66 / 10000MAH / 2 CỔNG 
143 135 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J68 / 10000MAH
136 129 12T
  PIN DỰ PHÒNG CAO CẤP HOCO J71 (10000MAH) KÈM DÂY SẠC LIGHTNING (WHITE)
173,5 164,5 12T
  PIN DỰ PHÒNG CAO CẤP HOCO J71 (10000MAH) KÈM DÂY SẠC TYPE C (WHITE)
173,5 164,5 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J72 / 10000MAH 2 CỔNG RA
101 94 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J72A / 20000MAH 2 CỔNG RA
167 157 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J73 / 30000MAH 2 CỔNG RA
265 249 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J75 / 10000MAH 2 CỔNG RA
109 102 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J77 / 10000MAH ĐA NĂNG
  LH 12T
  PIN DỰ PHÒNG HOCO J77A / 20000MAH ĐA NĂNG
  LH 12T
LOA BLUETOOTH HOCO GIÁ BUÔN GIÁ ĐẠI LÝ LỚN BẢO H&AAgrave;NH
  LOA BLUETOOTH HOCO BS25
220 210 12T
  LOA BLUETOOTH HOCO BS29
hoco bs29 gamble journey wireless speaker packageshoco bs29 gamble journey wireless speaker indicatorshoco bs29 gamble journey wireless speaker hand
152 145 12T
  LOA BLUETOOTH HOCO BS30
hoco bs30 new moon sports wireless speaker packageshoco bs30 new moon sports wireless speaker colorshoco bs30 new moon sports wireless speaker play
202 190 12T
  LOA BLUETOOTH HOCO BS31
108 102,5 12T
  LOA BLUETOOTH HOCO BS33
169 159 12T
  LOA BLUETOOTH HOCO BS34
106 100 12T
  LOA BLUETOOTH HOCO BS35 
190 180 12T
  LOA BLUETOOTH HOCO BS37 KÈM MICRO 
359 341 12T
  LOA BLUETOOTH HOCO BS38
182 172 12T
  LOA BLUETOOTH HOCO BS39
162 152 12T
  LOA BLUETOOTH HOCO BS40
225 213 12T
  LOA BLUETOOTH KÈM MIC HOCO BS41
815 771 12T
  LOA BLUETOOTH HOCO BS43
168 159 12T
  LOA BLUETOOTH HOCO HC1 TRENDY
125 11X 12T
  LOA BLUETOOTH HOCO HC2 XPRESS
185 17X 12T
  LOA BLUETOOTH HOCO HC3 BOUNCE
185 17X 12T
  LOA BLUETOOTH HOCO HC4 BELLA
181 17X 12T
GIÁ ĐỠ HOCO GIÁ BUÔN GIÁ ĐẠI LÝ LỚN BẢO HÀNH
  BẢNG KÊ SỐ ĐIỆN THOẠI XE HƠI HOCO CPH19 (ĐÓNG & MỞ NẮP)
36 33,5  
   GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI XE HƠI HOCO CA5
53,5 51  
  GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI XE HƠI HOCO CA40
54,5 52  
  GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI XE HƠI HOCO CA42
111 106  
  GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI XE HƠI HOCO CA46
38,5 36,5  
  GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI XE HƠI HOCO CA56 
42 40  
  GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI TRÊN XE MÁY HOCO CA58 
85 81  
  GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI XE HƠI HOCO CA62 CHO HÀNG GHẾ SAU
140 135  
  KẸP ĐIỆN THOẠI VÀO GƯƠNG CHIẾU HẬU TRÊN XE HƠI HOCO CA70
50 48  
  KẸP ĐIỆN THOẠI VÀO CỬA ĐIỀU HÒA XE HƠI HOCO CA71
73,5 70  
  KẸP ĐIỆN THOẠI VÀO CỬA ĐIỀU HÒA XE HƠI HOCO CA72 
81 77  
  GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI TRÊN XE MÁY, XE ĐẠP HOCO CA73
56,5 54  
  GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI XE HƠI HOCO CA79
22 20,5  
  KẸP ĐIỆN THOẠI  VÀO CỬA ĐIỀU HÒA XE HƠI KÈM SẠC KHÔNG DÂY 15W HOCO CA80
160 151 12T
  nbsp;KẸP ĐIỆN THOẠI VÀO CỬA ĐIỀU HÒA XE HƠI HOCO CA81
23,5 22  
DÁN CƯỜNG LỰC GIÁ BUÔN GIÁ ĐẠI LÝ LỚN BẢO HÀNH
  CƯỜNG LỰC FULL MÀN HOCO G1 IPHONE 12 MINI, 12 PRO, 12 PROMAX 
38 36  
  CƯỜNG LỰC FULL MÀN HOCO G1 IPHONE X/XS/11 PRO, XR/11, XS MAX/11 PRO MAX
41 39  
  CƯỜNG LỰC FULL MÀN HOCO G1 IPHONE 7G/8G, 7P/8P
41 39  
  CƯỜNG LỰC FULL MÀN HOCO G2 IPHONE X/XS/11 PRO, XR/11, XS MAX/11 PRO MAX 
34,5 32,5  
  CƯỜNG LỰC FULL MÀN HOCO G5 IPHONE 7G/8G, 7P/8P, X/XS/11 PRO, XR/11, XS MAX/11 PRO MAX
(BÁN THEO HỘP - 1 HỘP 10C)
155 146  
  CƯỜNG LỰC FULL MÀN HOCO G5 IPHONE 12 MINI, 12 PRO, 12 PRO MAX (BÁN THEO HỘP - 1 HỘP 10C)
163 153  
  CƯỜNG LỰC FULL MÀN HOCO G6 IPHONE 12 MINI, 12 PRO, 12 PRO MAX (BÁN THEO HỘP - 1 HỘP 10C)
113 106  
  CƯỜNG LỰC CHỐNG LIẾC TRỘM HOCO A13 IPHONE XR, XS MAX, 11, 11 PRO MAX
84 80  
  CƯỜNG LỰC CHỐNG LIẾC TRỘM HOCO A13 IPHONE X, XS, 11 PRO
75 71  
  CƯỜNG LỰC NANO FULL MÀN HOCO A13 IPHONE X, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX
45 42,5  
THẺ NHỚ & USB GIÁ BUÔN GIÁ ĐẠI LÝ LỚN BẢO HÀNH
  THẺ NHỚ HOCO MICRO SD (CLASS 6) - 4GB
38 36 12T
  THẺ NHỚ HOCO MICRO SD (CALSS 10) - 8GB
hoco tf high speed memory card 8gbhoco tf high speed memory card 8gb 32gb
48,5 46 12T
  THẺ NHỚ HOCO MICRO SD (CLASS 10) - 16GB
hoco tf high speed memory card 16gb interior
67,5 64 12T
  THẺ NHỚ HOCO MICRO SD (CLASS 10) - 32GB
hoco tf high speed memory card 4gb 8gb 16gb 32gb 64gb 128gb all capacityhoco tf high speed memory card 8gb 32gb
79 75 12T
  THẺ NHỚ HOCO MICRO SD (CLASS 10) - 64GB
hoco tf high speed memory card 4gb 8gb 16gb 32gb 64gb 128gb all capacityhoco tf high speed memory card 64gbhoco tf high speed memory card 64gb interior
119 112 12T
   USB 2.0 HOCO UD6 - 4GB
50 47,5 12T
  USB 2.0 HOCO UD6 - 8GB
hoco ud6 intelligent high speed flash drive capacityhoco ud6 intelligent high speed flash drive overview
55 52,5 12T
  USB 2.0 HOCO UD6 - 16GB
hoco ud6 intelligent high speed flash drive portablehoco ud6 intelligent high speed flash drive mini
66 63 12T
  USB 2.0 HOCO UD6 - 32GB
hoco ud6 intelligent high speed flash drive travelhoco ud6 intelligent high speed flash drive mini
76,5 72,5 12T
  USB 2.0 HOCO UD6 - 64GB
hoco ud6 intelligent high speed flash drive usbhoco ud6 intelligent high speed flash drive mini
108 101 12T
  USB 2.0 HOCO UD9 - 4GB
51,5 49 12T
  USB 2.0 HOCO UD9 - 8GB
63 59,5 12T
  USB 2.0 HOCO UD9 - 16GB
73,5 70 12T
  USB 2.0 HOCO UD9 - 32GB
92,5 88 12T
  USB 2.0 HOCO UD9 - 64GB
118 110 12T
  USB 2.0 HOCO UD9 - 128GB
389 367 12T
  USB TYPE-C HOCO UD10 - 16GB
107 102 12T
  USB TYPE-C HOCO UD10 - 32GB
120 114 12T
  USB TYPE-C HOCO UD10 - 64GB
176 168 12T
  USB TYPE-C HOCO UD10 - 128GB
269 256 12T

Phụ kiện điện thoại - Hoco giá sỉ

1134/19 Trường Sa, p13, q.Phú Nhuận, TpHCM

0707.67.07.11

www.hocogiasi.com